Plan de scolarizare - Liceul Tehnologic Telciu

Plan de scolarizare

ANEXA 11 – CENTRALIZATOR PJ_STR

 

CENTRALIZATOR PE NIVELURI :  Unități de învățământ/clase/grupe/elevi/preșcolari 

 

Nr.crt. Tipul unităților de învățământ Numărul unităților de învățământ cu personalitate juridică care funcționează în anul școlar2014 – 2015

 

Număr structuri arondate(AR) în anul școlar 2014-2015

 

Numărul unităților de învățământ cu personalitate juridică care VOR funcționa în anul școlar2015-2016

 

Numărstructuri arondate(AR) în anul școlar 2015-2016

 

I. Învățământ de masă, din care: RURAL RURAL RURAL RURAL
  Unități de învățământ de nivel preșcolar   4   4
  Grupe  de nivel antepreșcolar        
  Nr. Total antepreșcolari        
Grupe  de nivel preșcolar   9   9
Nr. Total preșcolari   155   145
       
Unități de învățământ de nivel primar         
Grupe  de nivel preșcolar        
Nr. Total preșcolari        
nr. clase elevi de nivel primar        
nr. elevi de nivel primar        
       
Unități de învățământ de nivel  gimnazial   2   2
Grupe  de nivel preșcolar   1   1
Nr. Total preșcolari   13   14
nr. clase elevi de nivel primar   4   4
nr. elevi de nivel primar   56   63
nr. clase elevi de nivel gimnazial   4   4
nr. elevi de nivel gimnazial   68   60
       
Unități de învățământ profesional        
nr. clase elevi de nivel profesional        
nr. elevi de nivel profesional        
       
Unități de învățământ de nivel liceal 1   1  
Grupe  de nivel preșcolar        
Nr. Total preșcolari        
nr. clase elevi de nivel primar 11   10  
nr. elevi de nivel primar 223   205  
nr. clase elevi de nivel gimnazial 8   10  
nr. elevi de nivel gimnazial 204   214  
nr. clase elevi de nivel liceal 14   11  
nr. elevi de nivel liceal 334   282  
nr. clase elevi de nivel PROFESIONAL 1   2  
nr. elevi de nivel PROFESIONAL 22   50  
nr. clase elevi de nivel postliceal        
nr. elevi de nivel postliceal        
       
Unități de învățământ de nivel  postliceal        
nr. clase elevi de nivel postliceal        
nr. elevi de nivel postliceal        
TOTAL INV. DE MASĂ        
Total unități de învățământ 1 6 1 6
Nr. total grupe/clase 34 18 33 18
Nr. total copii/elevi 783 292 751 282

 

scolarizare1

scolarizare2

 

STRUCTURA UNITATII

 

1.Învăţământ preşcolar

 

Grupa Numărul de grupe Numărul de  preşcolari
Mica 3,32 55
Mijlocie 3,32 44
Mare 3,36 60
TOTAL PREŞCOLARI 10 159

 

2.Învăţământ primar

 

Clasa Număr de clase Numărul de  elevi
Pregătitoare 3 63
I 3 58
a II-a 2,80 55
a III-a 2,30 35
A IV-a 2,90 57
TOTAL  ELEVI 14 268

 

3.Învăţământ gimnazial

 

Clasa Număr de clase Numărul de  elevi
a V-a 4 74
a VI-a 3 58
a VII-a 3 65
a VIII-a 4 77
TOTAL  ELEVI 14 274

 

4.Învăţământ liceal – de zi

 

Clasa Număr de clase Numărul de  elevi
a IX-a 1 28
a X-a 1 29
a XI-a 2 54
a XII-a 2 43
TOTAL  ELEVI 6 154

 

5.Învăţământ liceal- seral

 

Clasa Număr de clase Numărul de  elevi
a IX-a 0 0
a X-a 1 26
a XI-a 1 19
a XII-a 1 28
a XIII-a 1 27
a XIV a 0 0
TOTAL  ELEVI 4 100

 

6.Învăţământ profesional

 

Clasa Număr de clase Numărul de  elevi
a IX-a 1 22
a X-a 1 28
a XI-a 0 0
TOTAL  ELEVI 2 50